29.05.2018
יום שלישי
17:45-12:00

מהלך השקפה מורים מובילים


מהלך השקפה מורים מובילים

יום עיון לסיכום השנה הראשונה של מהלך השקפה מורים מובילים בחינוך ההתיישבותי בנושא

ביכורי פרקטיקות פדגוגיות מיטיבות

יום שלישי (ט"ו בסיוון תשע"ח) 29 במאי 2018

במכללת לוינסקי לחינוך רחוב שושנה פרסיץ 15 תל-אביב

תוכנית היום
12:45-12:00התכנסות וארוחת צוהריים (חדר 424)
13:00-12:45ברכות
פרופ‘ מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך

מר מוטי רוזנר, סגן מנהל מינהל עובדי הוראה

מר רוני וינברג, מפקח ורפרנט המהלך במינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך

13:15-13:00זה שבשורה השנייה, אורית סוקר
14:30-13:30סדנאות: פרקטיקות פדגוגיות מיטיבות (סבב א' בחדרים 408, 409, 410, 424)
14:45-14:30הפסקה
15:45-14:45סדנאות: פרקטיקות פדגוגיות מיטיבות (סבב ב' בחדרים 408, 409, 410, 424)
16:15-15:45הפסקת קפה
17:45-16:15מפגשי אשכול לסיכום השנה
אשכול מורים מובילים צפון (חדר 408)
אשכול מורים מובילים דרום (חדר 409)
אשכול מדריכים מובילים (חדר 410)
מפגש מנהלי מורים מובילים (חדר 424)

 

להרשמה


להוספת האירוע ליומן
iCal
0