29.05.2018
יום שלישי
17:45-12:00

מהלך השקפה מורים מובילים


מהלך השקפה מורים מובילים

יום עיון לסיכום השנה הראשונה של מהלך השקפה מורים מובילים בחינוך ההתיישבותי בנושא

ביכורי פרקטיקות פדגוגיות מיטיבות

יום שלישי (ט"ו בסיוון תשע"ח) 29 במאי 2018

במכללת לוינסקי לחינוך רחוב שושנה פרסיץ 15 תל-אביב

תוכנית היום
12:45-12:00 התכנסות וארוחת צוהריים (חדר 424)
13:00-12:45 ברכות
פרופ‘ מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך

מר מוטי רוזנר, סגן מנהל מינהל עובדי הוראה

מר רוני וינברג, מפקח ורפרנט המהלך במינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך

13:15-13:00 זה שבשורה השנייה, אורית סוקר
14:30-13:30 סדנאות: פרקטיקות פדגוגיות מיטיבות (סבב א' בחדרים 408, 409, 410, 424)
14:45-14:30 הפסקה
15:45-14:45 סדנאות: פרקטיקות פדגוגיות מיטיבות (סבב ב' בחדרים 408, 409, 410, 424)
16:15-15:45 הפסקת קפה
17:45-16:15 מפגשי אשכול לסיכום השנה
אשכול מורים מובילים צפון (חדר 408)
אשכול מורים מובילים דרום (חדר 409)
אשכול מדריכים מובילים (חדר 410)
מפגש מנהלי מורים מובילים (חדר 424)

 

להרשמה


להוספת האירוע ליומן
iCal
0