24.11.2019
יום ראשון
18:00-16:00
קמפוס תל אביב

סדנת הגשת מועמדות לקידום לחברי הסגל האקדמי


סדנאות בהנחיית פרופ' רחל חיטין-משיח בנושא כתיבת קורות חיים, פעילות מקצועית אקדמית ואני מאמין (כתיבת תלקיט לקידום).

בסדנאות יוצגו מסלולי הקידום במכללה, תנאי הזכאות להגשת מועמדות, הקטגוריות האקדמיות שעל פיהן נבחן תלקיט מועמדות והקריטריונים להערכתו. תינתן הדרכה על האופן שבו יש למלא את התלקיט בצורה מיטבית, כך שתובלט בו העשייה האקדמית של המועמד בכל אחד מהתחומים הנדרשים.

במהלך ההדרכה יינתנו דוגמאות וטיפים להגשה נכונה. מקום נכבד יוקדש למענה על שאלות בסוגיות כלליות, כגון מהו המסלול הנלווה ולמי הוא מיועד, מה נכלל בקטגוריית "יוזמות", מה מוגדר "חומר למידה", מה בין פרסומים לא-שפיטים בתחומים חינוכיים ודיסציפלינריים לפרסומים שפיטים. כמו כן יינתן מענה לשאלות ייחודיות-אינדיווידואליות, שעלו מתוך ניסיון אישי של המשתתפים, והן יפתחו פתח לחידוד ולהבהרות נוספות.

המעוניינים להשתתף בסדנה מתבקשים לבחור אחד מהמועדים הבאים:
– יום ראשון 24 בנובמבר 2019 בשעות 16:00–18:00, חדר 118
– יום רביעי 27 בנובמבר 2019 בשעות 12:00–14:00, חדר 118

——————-
* פתיחת הסדנה מותנית במספר הנרשמים.


הרשמה

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0