13.06.2018
יום רביעי
17:00-08:15
אודיטוריום

סקרנות. הקשבה. צמיחה. – תהליכי למידה והתפתחות של ילדים ושל פרחי הוראה בגן הילדים


התוכנית והחוג לגיל הרך

סקרנות. הקשבה. צמיחה.

תהליכי למידה והתפתחות של ילדים ושל פרחי הוראה בגן הילדים

 

ביום רביעי (ל' בסיוון תשע"ח) 13 ביוני 2018

באודיטוריום

 

בתוכנית:

8:15 התכנסות
8:30 פתיחה ודברי ברכה
ד"ר יוסי רענן, דיקן הפקולטה הרב-תחומית
ד"ר פנינת טל, ראש התוכנית והחוג לגיל הרך
8:45  היצגי פתיחה בנושא תכנון לימודים צומח בגן הילדים בראי הדיסציפלינות בגיל הרך
9:45 הפסקה
10:00 מושבים מקבילים: תכנון לימודים צומח בגן הילדים (מספרי החדרים יפורסמו במבואת הכניסה)
11:15 הפסקה
11:30 מושבים מקבילים: תוכניות לימודים בצמיחה בגן הילדים מנקודות מבט שונות (מספרי החדרים יפורסמו במבואת הכניסה)
12:45 הפסקת צוהריים
13:45 מושב פוסטרים ותערוכת מיצגים
(במבואת האודיטוריום ובחדר מל"ע במרכז להוראה חדשנית ומיטבית)
15:00 מושבים מקבילים: תכנון צומח בגן הילדים מנקודת מבט דיסציפלינרית (מספרי החדרים יפורסמו במבואת הכניסה)
16:15 הפסקה
16:30 היצגי סיום: מהו תכנון צומח בגני הילדים בראי הדיסציפלינות ואיך הוא מתאפשר? (באודיטוריום)
דברים לסיכום היום, ד"ר פנינת טל, סטודנטיות ומדריכות פדגוגיות

 

 


להוספת האירוע ליומן
iCal
0