11.10.2021
יום שני
15:30-14:00

קמפוס אילת: טקס פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"בלהוספת האירוע ליומן
iCal
0