21.09.2022
יום רביעי
16:00-14:00

קמפוס אילת: יום אוריינטציה לסטודנטים חדשים בשנת תשפ"גלהוספת האירוע ליומן
iCal
0