18.03.2019
יום שני
13:30-12:00
קמפוס תל אביב

שיח גלריה: ירון כנפו עם שרון רשב"ם פופ – קורס מודרניזם ופוסט מודרניזם עם אורלי נזר


אוכלוסיית היעד: כל באי המכללה

יתקיים בגלריה

באחריות ד"ר חוסני אלחטיב שחאדה והדס ארזי


להוספת האירוע ליומן
iCal
0