31.05.2020
יום ראשון
22:00-19:00
קמפוס תל אביב

תחרות הלחנת שירים – נדחה למועד לא ידוע


מיועד לכל חברי הסגל ולסטודנטים

פתוח לקהל הרחב

 

קול קורא - הלחנת שירים

הזמנה להשתתפות בתחרות הלחנת שירי המשוררת מרים ילן שטקליס

מכללת לוינסקי לחינוך שמחה להכריז על תחרות הלחנת שירים לשנת תש"ף

התחרות פתוחה לכלל הסטודנטים במכללה

לתקנון התחרות** >>

 

לוח הזמנים של התחרות:

8.3.2020 המועד האחרון להגשת שיר מולחן

10-17.3.2020 התכנסות ועדת השיפוט

22.3.2020 הכרזה על שמות המועמדים העולים לגמר

31.5.2020 אירוע הגמר בבית היוצר

 

התחרות נושאת פרסים כספיים*:

זכייה במקום הראשון תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 3,000 ₪

זכייה במקום השני תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 2,000 ₪

זכייה במקום השלישי תזכה את הסטודנט המלחין במלגת שכר לימוד של 1,000 ₪

 

*הפרסים יוענקו למלחיני היצירות השיריות, אשר זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בגמר התחרות כמלגות לימוד לשנת הלימודים תש"ף וסכום הזכייה יקוזז משכר הלימוד לשנה זו. במקרה שהסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"ף, הסכום יקוזז מתשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א. במקרה שהסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד לתואר, יוענק הפרס כהמחאה לפקודתו.

**המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון התחרות בכל עת.

הנכתב בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים.

הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך. המכללה שומרת את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולהשתמש בצילומים אלה באתר המכללה או בפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע, נותן את הסכמתו לכך.

 

בהצלחה!


להוספת האירוע ליומן
iCal
0