אנשי חינוך ביקרו את קריאתו של בנט להורים לעקוב אחר ילדיהם