בזכות ההתעקשות של הצוות הילדים מגיעים למיצוי היכולות שלהם