ברכות למצטיינים

ברכות למצטיינים!

לאחרונה נערכו שני אירועים מכללתיים שבהם הוענקו לחברי סגל נבחרים תעודות הוקרה על הצטיינות בעבודה ובהוראה.

לכל חברי הסגל המינהלי והאקדמי, אנו מעריכים את עבודתכם ואת מסירותכם, כל אחד מכם מצוין בתחומו.

שיתוף הפעולה המלא בין הסגל המינהלי והאקדמי, המסירות, האחריות והמחויבות של כל אחד מכם, יוצרים מקום עבודה מקדם ומוביל.

אנו מאחלים לכולם כי גם בשנים הבאות נזכה לעבודה משותפת מקדמת ונעימה.

 

שני אלבומים מצורפים (משני האירועים):

חברי הסגל האקדמי

חברי הסגל המנהלי