דרושה גננת ברמלה – 22.7.2021

במתי"א רמלה מחפשים גננת עמיתה לגן תקשורת דתי

קו"ח  ופרטים נוספים אצל דנה

888danas@gmail.com

054-4211751