דרושה גננת לגן תקשורת בבני ברק – 23.8.2018

מחפשים בדחיפות גננת לגן תקשורת בבני ברק.

ניתן לפנות למפקחת גפנית סוויסה: 

gafnitsw@education.gov.il