דרושה מורה לאנגלית בכפר-סבא – 18.12.2018

לחט"ב בר לב בכפר סבא

דרושה דחוף מורה לאנגלית

ליצירת קשר ניתן לפנות ישירות 

למירית סקופ קופרמן, רכזת האנגלית 

052-5684167