דרושה מורה לחינוך מיוחד בראש העין – 11.10.12021

דרושה מורה!

לכיתה ח'  לקויות למידה בראש העין.

ליווי מקצועי ע"י רכזת התחום.

היקף משרה גמיש:מחצי משרה ועד משרה.

ניתן לפנות-

0522994583 אורית