דרושה מורה ללשון בתל אביב – 16.2.2020

לביה"ס תיכונט על שם אלתרמן בתל אביב

דרושה מורה ללשון לקראת שנת הלימודים תשפ"א.

המעוניינים ישלחו קורות חיים לרותם.

במייל – rotemmm2052@gmail.com