דרושה מורה לפיזיקה לחטיבת זאב בהרצליה – 15.11.2018

לחטיבת זאב בהרצליה דרושה מורה לפיזיקה ל8 שעות.

העבודה בימים ראשון ושלישי בכיתות מופת.

לפרטים: טלי 0546000153