דרושה מחנכת בבית ספר נוף-ים בהרצליה – 3.6.2018

לבית ספר נוף ים – בהרצליה

דרושה מחנכת לכיתה א' ומחנכת נוספת לכיתה ו'

ניתן לפנות למנהלת בית הספר ציפי

במיל: sawadyts@gmail.com