דרושה מחנכת לכיתה ב בפתח תקווה – 6.1.2019

דרושה  לכתה ב מחנכת לבי"ס נתן יונתן בפ"ת .

לברור ניתן לפנות בסלולרי טל'

050-7689698