דרושה מחנכת לכיתה ד׳ ברמת השרון – 18.1.2021

לבית ספר אמירים ברמת השרון

דרושה מחנכת לכיתה ד׳

(במקום מחנכת שיצאה לחופשת לידה).

לפרטים ניתן לפנות למנהלת בית הספר: הגב׳ לילך חפץ.

– סלולרי:

050-720-1272

– טל׳ בית ספר:

03-5400538