דרושה מחנכת לכיתה ו׳ בבית הספר צופית, מועצה אזורית דרום השרון, ליד בית ברל – 12.9.2018

דרושה מחנכת לכיתה ו׳ בבית הספר צופית, מועצה אזורית דרום השרון, ליד בית ברל.

המעוניינים יפנו לגיל- מנהל בית הספר

052-3675938