דרושה מנהלת גן לשנה בהרצליה – 2.11.2020

דרושה מנהלת גן להחלפת גננת שאמורה לצאת לחל"ד במהלך שנה זו בהרצליה.

בברכה ותודה מראש,

אילנית מיטראני,

רכזת גני העיכוב

מתי"א הרצליה-שרונים.

0545777237