דרושה מנחכת לתיכון בפתח תקווה – 29.7.2021

לתיכון עמל א פ"ת דרושה מחנכת לכיתה י',

בצירוף שעות הוראה בכל תחום התמחות עד היקף של 75% משרה.

לפרטים: בר סבן, טל. 0528767879