דרושה משלבת בכפר סבא – 28.11.2019

דרושה משלבת

לילד בכיתה א' בכפר סבא.

ימים ראשון, שני, רביעי ושישי

שעות 7.45 – 12.45

ישיבת צוות אחת לשבועיים

שכר הולם, הדרכה מצוינת

קורות חיים למייל:

ran.naot@gmail.com