דרושה משלבת לילדה על הרצף בכפר סבא – 28.6.2021

דרושה משלבת לילדה על הרצף בתפקוד גבוה שנכנסת לגן רגיל. 3 ימים בשבוע עד הצהריים. תקבל הדרכה מסודרת. בכפר סבא.

להתקשר לחן 6383580 -054