דרושות גננות

למתי"א רעננה דרושות גננות עמיתות לעבודה בשעות הצהריים. המשרה מוכרת לשנת התמחות.

לפרטים
Karin.kolsky@maty365.org.il
טלפון: חן – 0503381237