דרושות מורה למדעים ומורה לספרות בחטיבת ביניים בכפר סבא – 17.12.2018

דרושות מורה למדעים ומורה לספרות החל מחודש פברואר-ניתן לפצל משרות.

מורה לאנגלית למשרה מיידית, ניתן לפצל משרות.

חטיבת ביניים בכפר סבא.

בברכה

ענת עומר

050-7689763