דרושות מחנכות ביהוד מונוסון – 2.6.2019

בבית הספר היסודי "יהודה הלוי" ביהוד מונוסון

מחפשים מחנכות לשנת הלימודים תש"פ

לפנות למייל: Yehudalevi2018@gmail.com

או טלפון: 03-7232140

 

עדיפות לבוגרות מסלול החינוך המיוחד!