דרושות סייעות לגני הילדים העירוניים בהרצליה – 24.10.2018

דרושות סייעות לגני הילדים העירוניים בהרצליה – אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת הגיל הרך!

העבודה בין השעות 7:30 – 14:00

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

elinorl@herzliya.muni.il

09-9705125/6

בניין שער העיר, רח' בן גוריון 22, הרצליה

 

המודעה נכתבה בלשון נקבה אך מיועדת לשני המינים