דרושות 2 גננות חינוך מיוחד בשוהם – 12.8.2019

דרושות 2 גננות חינוך מיוחד

לשני גני עיכוב התפתחותי

בשוהם לתש"פ.    

מדובר על ימים ג,ה,ו

קו"ח ישלחו  למייל sigalamit7@gmail.com