דרושים אנשי חינוך בבית ספר לתלמידים על הרצף בתפקוד בינוני-נמוך בראשון לציון – 14.4.2019

לבית ספר "צליל מיתר" בראשון לציון. בית ספר צומח לתלמידים על הרצף בתפקוד בינוני-נמוך. דרושים אנשי חינוך לשנהל תשפ.

בית ספר יסודי, כיום מונה 3 שכבות, שנה הבאה מיועדות להיפתח 3-4 כיתות נוספות.

ניתן לפנות דרך מתיא ראשון לציון או להגיע לבית הספר ישירות.

03-7418865