דרושים באופן דחוף מורה לכיתה ג' ומורה לחינוך מיוחד בחולון – 14.11.2018

לבית ספר שער האריות בחולון

דרושים באופן דחוף מורה לכיתה ג' ומורה לחינוך מיוחד.

המעוניינים נא לפנות למנהלת בית הספר,

קרן דגן לטלפון: 0544492728