דרושים/ות מורים/ות למילוי מקום יומי, בביה"ס יסודי בת"א – 26.9.2021

דרושים/ות מורים/ות למילוי מקום יומי, בביה"ס יסודי בת"א. שכר מטעם משרד החינוך.

קו"ח: shirk199@gmail.com

שירה