דרושים/ות מחנכים/ות בנתניה – 4.6.2019

לבית ספר בגין (יסודי)בנתניה

דרושות/ים מחנכות/ים

ניתן להפנות קורות חיים ל

עליזה מורן- מנהלת בית ספר

beginpoleg@gmail.com

09-8856931

http://begin.schooly.co.il/ אתר בית הספר