דרושים/ות מחנכים/ות ליסודי ברחובות – 12.7.2021

לבית ספר ברחובות דרושות מחנכות לכיתות ג-ו במסגרת משרה של משרד החינוך.

צוות חם ואוהב, ישמח לקבל מחנכות שתובלנה את הכיתות.

לפרטים: ורד- 0522843321

Veredbe@educ.org.il