דרושים מורים בכפר סבא – 18.5.2020

בית חינוך יסודי סורקיס כפר סבא
מחפש אתכם
לשנת הלימודים תשפ"א
מחנכים
מורים למדעים ואומנות
למעוניינים נא לשלוח קורות חיים
nitzao50@gmail.com