דרושים מורים בתחומים שונים במודיעין – 15.6.2020

לתיכון עירוני ה' ע"ש יצחק נבון במודיעין

דרושים מורים בתחום הדעת

לחטיבת ביניים:

מדעים, מתמטיקה ,אנגלית

לחטיבה עליונה:

מתמטיקה , ביולוגיה ,ספרות

קו"ח יתקבלו בברכה : kamilroy35@gmail.com