דרושים מורים בתחומים שונים למקיף שש שנתי בנתניה – 24.6.2021

בי"ס מקיף שש שנתי ע"ש שאול טשרניחובסקי בנתניה

מחפש מורים לשנהל תשפ"ב בתחומים הבאים:

* אנגלית 5-8 ש"ש חט"ב + 15 ש"ש חט"ע

* לשון וערבית 8 ש"ש חט"ב

* מתמטיקה משרה מלאה חט"ב (חל"ד)

* ספרות ומקרא 19 ש"ש חו"ב (חל"ד)

* חנ"ג 12 ש"ש חט"ב (חל"ד) + 8 ש"ש חט"ע (בנים)

 

ניתן לשלוח קו"ח למייל

tsofnatpartosh@tchernichovsky.org.il

להתקשר

0522803558