דרושים מורים להיסטוריה, אזרחות, מדעים, לשון בבית שמן – 27.12.2018

דרושים סטודנטים גם מתמחים זה בסדר.

להוראת היסטוריה, אזרחות, מדעים, לשון.

יש אפשרות להשתלב בעבודה ומי שטוב יקבל גם שעות תגבור אחה"צ.

יש לשלוח קו"ח למייל:

oritna77@gmail.com