דרושים מורים לחטיבה בכפר סבא – 15.6.2021

בית הספר הדמוקרטי בכפר סבא

מחפש מורים לחינוך מיוחד בחטיבה העליונה.

לפרטים יש לפנות בטלפון או במייל:

09-7669889

demokratiks@gmail.com