דרושים מורים ליסודי בתל-אביב – 23.9.2021

לבית ספר יסודי בתל אביב , צוות מחוייב ויצירתי, דרושות/ים בדחיפות:

  1. מורה ממלאת מקום לחל״ד מדעים/מתמטיקה עד דצמבר (עם אפשרות להמשך העסקה.
  2. מורה להוראה מותאמת בשעות סל אישי+שעות עולים (הוראה בקבוצות קטנות)- 14 ש״ש

 

קו״ח יש לשלוח למייל:

Shellytal.18@gmail.com