דרושים מורים לעברית וללשון לחטיבה בחולון – 12.7.2021

חטיבת יגאל אלון בחולון מחפשים מורים לעברית וללשון

משרות מליאות פלוס גמול ריכוז מקצוע

קורות חיים לשלוח למייל זה  :  alonlibraryholon@gmail.com