דרושים מחנכים בפתח תקווה – 22.3.2021

לביה"ס בפתח תקווה שמקדם את תחומי השפה, המדעים והסביבה

דרושים לשנת הלימודים תשפ"ב מחנכי כיתות ומורים במגוון תחומי דעת לכיתות א'-ו'.

לפרטים:  ayealon@gmail.com