דרושים מחנכים ומורים מקצועיים ביפו – 28.7.2020

לבית ספר חדש וצומח לחינוך מיוחד-לקויות למידה ביפו,

דרושים מחנכות.ים

ומורים מקצועיים

למשלוח קו"ח:

Reutzm@gmail.com