דרושים סטודנטים המתמחים באוטיזם ברעננה – 4.6.2019

דרושים סטודנטים לח"מ התמחות באוטיזם, לעבודה בביהס יסודי לאוטיסטים שיפתח ברעננה בשנה"ל הבאה.

קו"ח יש לשלוח למנהלת מתיא רעננה

טלי כהנוביץ:

Talic@raanana.muni.il