דרושים סייעים לחטיבת ביניים בתל-אביב – 12.9.2018

בחטיבת בינים במרכז תל אביב

מחפשים סיעים

שיעבדו תחת עיריית תל אביב

לשלושה תלמידים משולבים בחט"ב

24 שעות לכל תלמיד

בי"ס עירוני א'

לפרטים יש לפנות

לרכזת שילוב – זהבה שוסטר-וזינה,

דוא"ל:

zahava337@gmail.com