דרוש/ה לשנה הבאה מורה לאנגלית בהרצליה – 18.6.2018

דרוש/ה לשנה הבאה מורה לאנגלית בבית הספר "נוף ים" בהרצליה

ל 6-8 שעות שבועיות עד דצמבר ואז המשרה תגדל 12-16 שעות לשאר השנה.
למענינים פנו לאידית: 0542852853