דרוש/ה מודה למדעים לחט״ב שי עגנות, בעיר נתניה – 30.6.2019

דרוש/ה מודה למדעים

לחט״ב שי עגנות, בעיר נתניה

לפרטים נא לפנות ישירות למנהלת החטיבה

estid1971@gmail.com 

סמדר דביר בטל 0525556163