דרוש/ה מורה – הוראה כוללת בהרצליה – 18.4.2019

לבי"ס יסודי אילנות בהרצליה,

דרוש מורה-הוראה כוללת

ניתן לפנות לגלית אראל- 099502584