דרוש.ה מורה לאנגלית ליסודי בתל-אביב – 15.7.2021

לביה"ס יסודי מופלא במרכז תל-אביב, דרוש/ה מורה לאנגלית לשנה"ל תשפ"ב, 20 ש"ש של משרד החינוך.

קו"ח: beitsefer294@gmail.com