דרוש/ה מחנך/ת לכיתות א, ג בהרצליה – 3.7.2019

לביה"ס אילנות אדם וסביבה בהרצליה, דרוש מחנך/ת לכיתות ג', א'

נא לשלוח קורות חיים לגלית erelgalit@gmail.com